wtorek

STEP.

Zdjęcia zrobione w północnym i zachodnim Kazachstanie podczas podróży rowerowej 5 etapu bike jamboree / Jaki jest step ?-ogromny. Bez końca ciągnie się ten step, 
.......................ograniczony moją wyobrażnią / a wyobrażnia odpoczywa/ Po powrocie - mam w sobie spokój. 

Pictures taken in the north and west of Kazakhstan during the bike tour 5 stage bike jamboree / What is the steppe - huge.
Infinite great steppe, ........... limited by my imagination. Just when I'm back - I have peace of mind, all over me. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz